Naše cíle

 

1.    rozvinout řečové  a komunikativní dovednosti dítěte  v anglickém jazyce přirozenou a zábavnou formou


2.    při výuce anglického jazyka dbát na celostní (holistický) přístup; rozvíjet pohybové dovednosti,  emoční inteligenci a psychiku dítěte


3.    seznámit dítě s cizojazyčným kulturním prostředím a rozvíjet tak jeho  základní kulturně společenské postoje, návyky  a dovednosti

 

Kontakt

Royal kindergarten mateřská škola s.r.o. Boženy Němcové 1415
Černošice - Praha západ
252 28
774 444 144 cernosice@kindergarten.cz
www.skolkacernosice.cz